Tải phần mềm xóa history - History Eraser

» Cập nhật: 25-12-2013 01:06

» Lượt tải: 1169

Giới thiệu: Phần mềm xóa history - History Eraser

Thể loại: Ứng dụng Android , Tiện ích  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chúng tôi xin giới thiệu: Phần mềm xóa history - History Eraser

History Eraserphần mềm xóa lịch sử cho thiết bị Android, và nó có thể xóa sạch lịch sử của các ứng dụng chỉ với một click. Phần mềm xóa lịch sử có thể giúp bạn bảo vệ sự riêng tư, và giải phóng bộ nhớ trong.

Các tính năng của phần mềm xóa history:
★ Xóa History của trình duyệt
★ Xóa log cuộc gọi
★ Xóa tin nhắn
★ Xóa lịch sử tìm kiếm ứng dụng
★ Xóa lịch sử tìm kiếm Google Map
★ Xóa lịch sử tìm kiếm Gmail
★ Xóa dữ liệu Clipboard
★ Xóa lịch sử tìm kiếm Youtube
★ Xóa lịch sử tìm kiếm Google
★ Xóa tất cả các file cache ứng dụng

Hình ảnh Phần mềm xóa History

Tải phần mềm xóa history cho Android miễn phí.

Tags: , , , ,


Duck hunt