Phần mềm Wifi Hotspot - Phát wifi

» Cập nhật: 25-12-2013 01:06

» Lượt tải: 1429

Giới thiệu: WiFi Hotspot

Thể loại: Ứng dụng Android , Tiện ích

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chúng tôi xin giới thiệu: Phần mềm WiFi Hotspot

Sử dụng phần mềm Wifi hotspot để cải thiện trải nghiệm mobile internet với máy tính của bạn mọi lúc mọi nơi. Đơn giản và nhanh chóng.

** Trước khi chạy ứng dụng, bạn phải cấu hình thiết bị: Settings> More .. -> Tethering & portable hotspot -> Setup WiFi

Bạn nên đổi tên hoặc bảo vệ portable wifi hotspot của bạn: Bạn có thể thay đổi tên của mạng WiFi (SSID) và bảo mật mạng WiFi khi nó hoạt động như một điểm truy cập di động.
Vào Settings> Wireless & networks -> More -> Tethering & portable hotspot.
Chạm vào Configure WiFi hotspot và hộp cấu hình WiFi sẽ mở ra.

Hình ảnh Wifi Hotspot

Tải phần mềm Wifi Hotspot cho Android miễn phí.

Tags: , , , ,


Snack's 1967