Duck hunt

Tải Phần mềm Unlock with WiFi cho Android

» Cập nhật: 25-12-2013 01:06

» Lượt tải: 1753

Giới thiệu: Phan mem Unlock with WiFi cho Android

Thể loại: Ứng dụng Android , Tiện ích  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chúng tôi xin giới thiệu: Phan mem Unlock WiFi cho Android

Bạn mệt mỏi vì phải nhập mật khẩu mỗi khi bạn bật điện thoại? Phan mem Unlock with WiFi mở khóa điện thoại của bạn khi bạn kết nối với mạng WiFi nhà bạn. "Mở khóa" có nghĩa là gì? Nghĩa là bạn không cần phải nhập mật khẩu / pattern / số PIN của bạn khi bạn bật điện thoại của bạn. Khi bạn đang ở nhà, hoặc nơi làm việc, bạn không cần phải lo lắng mất điện thoại của bạn, vậy tại sao cần phải nhập mật khẩu?

Cách sử dụng của phan mem Unlock with WiFi: Khi bạn về nhà và kết nối vào mạng WiFi của bạn, điện thoại của bạn sẽ mở khóa. Sau đó, khi bạn ra ngoài, và ngắt kết nối WiFi, điện thoại sẽ khóa lại. Bạn phải nhập mật khẩu lần đầu tiên khi bạn kết nối vào mạng WiFi của bạn. Điều này là để tránh nếu ai đó đánh cắp hoặc tìm thấy điện thoại của bạn, họ có thể mang đến gần nhà bạn để mở khóa. Sau khi bạn nhập mật khẩu một lần trong khi kết nối vào mạng WiFi của bạn, bạn sẽ không phải nhập lại một lần nữa cho đến khi bạn rời khỏi / ngắt kết nối.

Hãy làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn với Unlock with WiFi nhé.

Hình ảnh phan mem Unlock with WiFi

Tai phan mem Unlock with WiFi cho Android miễn phí.

Tags: , , , ,