Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Phần mềm Quick Notes

» Cập nhật: 25-12-2013 01:03

» Lượt tải: 943

Giới thiệu: Phần mềm Quick Notes

Thể loại: Ứng dụng Android , Tiện ích

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chúng tôi xin giới thiệu: Quick Notes

"Quick Notes" là một ứng dụng notepad đơn giản, nhưng rất tiện lợi. Với Quick notes, bạn có thể viết ghi chú, ghi nhớ, e-mail, thông tin, danh sách mua sắm cực kỳ dễ dàng và tiện ích.

Bạn có thể thiết lập nhắc nhở cho mỗi lưu ý quan trọng, do đó bạn sẽ không bỏ lỡ những điều quan trọng.

Bạn có thể đặt ứng dụng Quick notes trên màn hình của điện thoại, để ghi lại một số việc bạn dễ quên. Và có hai phiên bản kỹ thuật khác nhau với năm màu sắc khác nhau của các ghi chú dán để bạn lựa chọn.

Hình ảnh Quick Notes

Tải Quick Notes cho Android miễn phí.

Tags: , , , ,