80s toys - Atari. I still have

Ứng dụng Khóa màn hình Screen Off and Lock

» Cập nhật: 25-12-2013 00:54

» Lượt tải: 1360

Giới thiệu: Khóa màn hình Screen Off and Lock

Thể loại: Ứng dụng Android , Tiện ích   

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chúng tôi xin giới thiệu: Khóa màn hình Screen Off and Lock

Với hơn 2 triệu người sử dụng và hơn 30 ngôn ngữ hỗ trợ, ứng dụng khóa màn hình Screen Off and Lock là ứng dụng khóa màn hình số 1 trên Google Play.

Khóa màn hình Screen Off and Lock cho phép bạn khóa màn hình từ:
1. Phím tắt trên màn hình chủ
2. Các ứng dụng màn hình khác
3. Thông báo
4. Nút bấm trên tất cả các ứng dụng!
5. Nút tìm kiếm (nếu điện thoại của bạn có)

Các tính năng khác:
1. Khóa màn hình hình ảnh động
2. Khóa/mở màn hình với hiệu ứng âm thanh
3. Tắt rung

Hình ảnh Khóa màn hình Screen Off and Lock

Tải Khóa màn hình Screen Off and Lock cho Android miễn phí.

Tags: , , , ,