Ứng dụng Talk Translate

» Cập nhật: 25-12-2013 01:24

» Lượt tải: 961

Giới thiệu: Talk Translate

Thể loại: Ứng dụng Android , Tiện ích 

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chúng tôi xin giới thiệu: Talk Translate

Với Talk Translate bạn có thể:
1. Bạn có thể dịch và nghe các ngôn ngữ trên thế giới bằng ứng dụng này
2. Nhận dạng giọng nói của 12 ngôn ngữ có sẵn
3. Dịch đồng bộ khi có kết nối internet
4. Bạn có thể quản lý (lưu / xóa / chia sẻ / chuyển) kết quả dịch
5. Ngôn ngữ hỗ trợ: Arabic, Chinese(simplified), Chinese(traditional), Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Spanish, Swedish, Turkish, Vietnamese,
Hatian_Creole, Thai, Hindi, Catalan, Hebrew, Bulgarian, Estonian, Lithuanian, Slovenian, Ukranian

Hình ảnh Talk Translate

Tải Talk Translate cho Android miễn phí.

Tags: , , , ,


80s toys - Atari. I still have