80s toys - Atari. I still have

Ứng dụng Smart RAM Booster Pro

» Cập nhật: 07-07-2013 13:46

» Lượt tải: 1113

Giới thiệu: Smart RAM Booster Pro

Thể loại: Ứng dụng Android , Tiện ích

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chúng tôi xin giới thiệu: Smart Ram Booster Pro

Phần đẹp nhất của ứng dụng Smart Ram Booster Pro là nhẹ, được cấu hình nằm ở những nơi trên đầu trang của bất kỳ ứng dụng và chỉ với một nhấp chuột phải để tăng bộ nhớ RAM.

Hầu hết các thiết bị Android có bộ nhớ hạn chế. Trình quản lý bộ nhớ

Android sẽ lọc và dừng các ứng dụng có ưu tiên thấp để dành bộ nhớ cho nhiệm vụ ưu tiên cao hơn. Việc đó không phải là luôn luôn chạy ở một thời điểm thích hợp, gây ra các trục trặc, đặc biệt là khi bạn khởi động một ứng dụng mới sau khi duyệt nhiều trang web. RAM Booster được thiết kế để khắc phục những vấn đề này bằng cách chọn dừng các ứng dụng không quan trọng đang chạy ở chế độ nền nhưng tiêu thụ bộ nhớ thiết bị đáng kể của Android.

Có 5 cách làm việc với RAM Booster:
☆ Auto-boost: tự động tăng
Overlay widget - Kích hoạt RAM Booster, điều chỉnh vị trí của widget, và bấm vào widget để boost bất cứ lúc nào bạn muốn
Home screen widget - chạm để boost (bấm giữ màn hình chủ của bạn > Widget để thêm RAM Booster)
Notification bar - chạm để boost (bật tắt thanh hiển thị thông báo thiết lập trong ứng dụng)
☆ Boost now - ấn nút này từ màn hình chính của ứng dụng
.

Hình ảnh Smart RAM Booster Pro

Tải Smart RAM Booster Pro cho Android miễn phí.

Tags: , , , ,