Ứng dụng 3D Camera

» Cập nhật: 25-12-2013 00:55

» Lượt tải: 1171

Giới thiệu: 3D Camera

Thể loại: Ứng dụng Android , Tiện ích

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chúng tôi xin giới thiệu: Máy ảnh 3D Camera

Ứng dụng 3D Camera tạo ra hình ảnh 3D bằng cách sử dụng máy ảnh Android tiêu chuẩn. Bạn không cần bất kỳ thiết bị bổ sung tuyệt vời để tạo ra hình ảnh 3D stereo.

Các tính năng của 3D Camera:
* Hình ảnh hoạt hình có thể được xem trên bất kì trình duyệt hình ảnh.
* Cross mắt tạo ra ảnh lập thể.
* Màu sáng tạo anaglyph.
* Tự động cắt xén.
* Điều chỉnh hình ảnh một khi ảnh được chụp.
* Máy ảnh nâng cao cho phép bạn làm cho hình ảnh 3D.
* Chia sẻ ảnh Instagram, Facebook, Twitter và các mạng xã hội khác.
* Tích hợp hướng dẫn.

Hình ảnh 3D Camera

Tải Máy ảnh 3D Camera cho Android miễn phí.

Tags: , , , ,


Insane