Duck hunt

Ứng dụng Astrid Tasks & To-do List

» Cập nhật: 07-07-2013 13:43

» Lượt tải: 1096

Giới thiệu: Astrid Tasks & To-do List

Thể loại: Ứng dụng Android , Tiện ích

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chúng tôi xin giới thiệu: Astrid Tasks & To-do List

Như hàng triệu người dùng đã phát hiện ra, Astrid còn nhiều hơn là danh sách những việc cần làm - mà đó là trợ lý cá nhân mà bạn luôn luôn muốn có. Người sử dụng nó cho cửa hàng tạp hóa, việc vặt, và tất cả các danh sách của họ - để đọc, để xem, tham quan, công việc phải làm! Astrid giúp bạn tổ chức lại cuộc sống của bạn, do đó bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ một công việc với lời nhắc nhở vui vẻ. Sau đó truy cập các nhiệm vụ của bạn bất cứ nơi nào với tự động đồng bộ hóa trên điện thoại, máy tính bảng của bạn, và Astrid.com.

Hình ảnh Astrid Tasks & To-do List

Tải Astrid Tasks cho Android miễn phí.

Tags: , , , ,